Benoemingen Sociaal-Economische Raad

De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten om een nieuw kroonlid en een plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor te dragen voor benoeming. De benoemingen gelden voor de periode van 1 mei 2013 tot 31 maart 2014.

Mevrouw dr. L.J. (Louise) Gunning-Schepers (1951) wordt voorgedragen als kroonlid. Zij is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Prof. dr. P. (Paul) Schnabel (1948) wordt voorgedragen als plaatsvervangend kroonlid. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en was tot maart 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Zij vervullen de vacatures die ontstaan door het vertrek van de kroonleden mevrouw dr. M. (Jet) Bussemaker en mevrouw mr. Y.C.M.Th. (Yvonne) van Rooy. De nieuwe raadsleden hebben hun sporen verdiend in wetenschappelijk onderzoek en hebben ruime bestuurlijke ervaring. 

De SER bestaat voor tweederde uit leden van werkgevers- en werknemersorganisaties en voor een derde uit door de Kroon benoemde leden. De kroonleden zijn sociaal-economische deskundigen die tevens als bruggenbouwers tussen werkgevers- en werknemersleden fungeren.