Kamerbrief over informatievoorziening nieuwe Commissievoorstellen

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer met drie fiches van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Drie fiches:

  • Fiche 1: Aanbeveling en mededeling om de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2014 democratischer en efficiënter te laten verlopen
  • Fiche 2: Herziening Verordeningen passagiersrechten luchtvaart
  • Fiche 3: Mededeling betere voeding voor moeders en kinderen