Persconferentie na ministerraad 19 april 2013

Minister-president Rutte blikt na afloop van de ministerraad terug op het debat over het sociaal akkoord.

RUTTE
Goedemiddag, we hebben vandaag in de ministerraad teruggeblikt op het debat van afgelopen woensdag over het sociaal akkoord. Dat was een stevig debat. Het was ook een goed debat. We hebben inhoudelijk van gedachten gewisseld over de afspraken in het sociaal akkoord en kunnen vaststellen dat er bij verschillende fracties steun is voor de uitvoering van de vele elementen die in het sociaal akkoord voorkomen. Daar ben ik blij mee. Het is een belangrijk akkoord voor Nederland. Het laat zien dat we in staat zijn om met elkaar integraal - werkgevers, werknemers en kabinet - de maatschappelijke problemen op te lossen, aan te pakken en ook om gezamenlijk om verantwoordelijkheid te dragen voor de toekomst van ons land.
Met dit akkoord in de hand kunnen we doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst een sterk land blijft, een aantrekkelijk land blijft. We gaan nu de maatregelen omzetten in wetgeving. Daar gaan we snel mee in aan de slag. Het voornemen is dat eind dit jaar alle wetsvoorstellen die te maken hebben met de grote onderwerpen uit het sociaal akkoord opnieuw in samenhang in de Kamer liggen.

Vandaag hebben we natuurlijk ook gesproken over de ontwikkeling van de werkloosheid. De cijfers zijn teleurstellend. Het aantal mensen zonder baan groeit. Dit betekent voor heel veel mensen en hun gezinnen grote zorgen, onzekerheid en onduidelijkheid over de toekomst. Wij doen als kabinet alles wat in onze macht ligt zoveel mogelijk mensen weer aan het werk te krijgen. Het sociaal akkoord kan daarbij een belangrijke rol spelen. In ieder geval laten deze cijfers zien hoe belangrijk het is door te gaan met het structureel hervormen van onze economie. Het verder op gang brengen van het verdienvermogen van Nederland en er op die manier voor te zorgen dat ook in de toekomst in dit land mensen een goede baan hebben en een goede toekomst.

Tot slot wil ik graag enkele woorden wijden aan het interview met Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima dat woensdag is uitgezonden. Ik vond het een goed interview. Ik denk dat heel veel mensen het een goed interview vonden. Dat bleek ook uit de reacties. De ontspannen houding waarmee ze over alle onderwerpen spraken. De helderheid waarmee ze dat deden, maar ook de betrokkenheid die ze lieten zien met ons land en onze inwoners die was enorm. Kortom: Nederland mag trots zijn op zijn aanstaande Koning en Koningin.