Uitstelbrief Kamervragen over de publicatie van sterftecijfers door Nederlandse ziekenhuizen

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over de publicatie van sterftecijfers door Nederlandse ziekenhuizen.