Aanbiedingsbrief bij overeenkomst lidstaten EU inzake bescherming uitgewisselde gerubriceerde informatie

Aanbiedingsbrief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer bij de overeenkomst tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie.