Aanbiedingsbrief Jaarverslag 2012 Programma Naar een Rijke Waddenzee

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer bij het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2012 en het voortgangsrapport 2012 van de transitie van de Nederlandse mosselsector.