Aanbiedingsbrief Memorie van antwoord wetsvoorstel Wijziging Remigratiewet

Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij de Memorie van antwoord aangaande het voorstel tot wijziging van de Remigratiewet (Heroverweging).