Besluit WOB-verzoek over NedCar

De minister van Economische Zaken heeft op 22 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over het pakket aan overheidsmaatregelen voor doorstart NedCar. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.