Bijlagen bij besluit op WOB-verzoek over communicatie van het ministerie van IenM met burgers