De speelse ernst van Facebook

Heel prominent is de overheid nog niet aanwezig op Facebook. Sommige ministeries en een aantal instellingen beschikken over een vriendenpagina. Hier en daar worden facebookcommunities ingericht rond projecten en thema’s. En er is een minister met een eigen fanpage. Interesse is er voldoende. De meeste organisaties denken er wel over om Facebook aan hun communicatiemix toe te voegen. Wat kan Facebook je opleveren? Welke afwegingen maak je bij je keuze voor Facebook? En wat kom je tegen als je je als overheidsorganisatie eenmaal op Facebook bevindt?

Het artikel 'De speelse ernst van Facebook' van Harrie van Rooij, strategisch adviseur bij de Belastingdienst, gaat in op deze vragen, benoemt zes redenen om op Facebook te gaan en geeft een aantal praktische tips. Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de twee kennismiddagen van de Academie voor Overheidscommunicatie over ‘Facebook JA/NEE’. Op deze middagen deelden ConsuWijzer, Buitenlandse Zaken, OCW en Wijzer in geldzaken hun ervaringen met dit kanaal.