Deloitte onderzoek naar mogelijkheden voor een juridische grondslag voor een verplichte afdracht voor een eventueel kantorenfonds