Eindrapport ‘Inventarisatie inbedding SiSa-systematiek in gemeentelijke organisaties’

Minister Plasterk heeft op 8 mei 2013 het eindrapport ‘Inventarisatie inbedding SiSa-systematiek in gemeentelijke organisaties’ en de bijbehorende Modelwerkwijze SiSa aangeboden aan de gemeenten, de provincies, IPO, VNG, de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Het onderzoek gaat over (goede voorbeelden van) de inbedding van SiSa in de financiële bedrijfsvoering bij gemeenten en provincies en beoogt bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de van de SiSa-verantwoording.