Gedetineerdenbegeleiding Buitenland

Rapport van de Algemene Rekenkamer over de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland.

Dit is een vervolg op het onderzoek naar de zorg voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland dat in 2000 is uitgevoerd onder de titel Gedetineerdenzorg buitenland.