Kamerbrief commissiemededelingen ex ante coördinatie van hervormingen en instrument voor convergentie en concurrentievermogen

Brief van de ministers Kamp (EZ) en Dijsselbloem (Fin) over twee commissiemedelingen. De eerste mededeling beschrijft de mogelijkheden voor het vooraf (ex ante) coördineren van grote nationale structurele hervormingen. De tweede mededeling gaat in op mogelijkheden voor
contractuele afspraken over hervormingen gekoppeld aan financiële ondersteuning, een zogenaamd ‘Instrument voor convergentie en concurrentievermogen’.