Kamerbrief reactie op adviezen Adviesraad Internationale Vraagstukken

Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer met een reactie op twee adviezen van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Het gaat om de adviezen ‘Ongelijke werelden: Armoede, groei, ongelijkheid en de rol van internationale samenwerking’ (Nr. 80) en ‘Wisselwerking tussen actoren in internationale samenwerking: Naar flexibiliteit en vertrouwen’ (Nr. 82).