Kamerbrief toezeggingen AO `Afspraken Woningmarkt` van 13 maart 2013

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de kritiek van AEDES/Ortec op de ABF-raming van de extra huurinkomsten van het Woon-akkoord en antwoordt op de vraag van het Kamerlid Jansen (SP) of het vrijstellen van particuliere verhuurders voor de verhuurderheffing niet in strijd zou zijn met de EU-concurrentierichtlijn.