Kamerbrief Voorstel van wet tot wijziging van de Postwet 2009

Brief aan de Tweede Kamer van minister Kamp (Economische Zaken) over voorstel van wet tot wijziging van de Postwet 2009.