Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Postwet

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de uitbreiding van het toezichtinstrumentarium van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de postmarkt.