Politieke belangstelling voor Defensie (video)

Leden van de Vaste Commissie Defensie waren vandaag te gast bij de luchtmacht in Leeuwarden vanwege de grote internationale oefening Frisian Flag. De volksvertegenwoordigers verdiepten zich in het belang en de mogelijkheden van het luchtwapen. Afgelopen weekeinde bezochten de politici ook eenheden van de marine in de omgeving van het Schotse Glasgow. Daar speelt zich Joint Warrior af, een grote internationale maritieme oefening waaraan 11 landen deelnemen.

De Kamerleden Han ten Broeke (VVD), Hanke Bruins Slot (CDA), Sultan Günal-Gezer (PvdA), Raymond de Roon (PVV) en Ronald Vuijk (VVD) vertrokken vrijdag naar het door de Britten georganiseerde Joint Warrior. Het is met circa 55 schepen en 80 vliegtuigen de grootste internationale maritieme training van 2013. Er nemen 12.000 militairen aan deel. Nederland levert een forse bijdrage met 6 schepen, een mariniersbataljon en 2 Cougar-transporthelikopters. Het 2 weken durende Joint Warrior is bedoeld om nationale en internationale staven en eenheden te trainen in veelzijdige scenario’s.

De volksvertegenwoordigers werden, na een briefing met onder meer uitleg over het scenario van Joint Warrior, per Cougar naar Hr. Ms. Rotterdam gevlogen. Aan boord van het amfibische transportschip volgde een rondleiding en spraken de parlementariërs met personeel.

Video: Joint Warrior

IEMAND ROEPT IETS OM
MANNENSTEM: Vessels approaching group of warships if you do not turn away immediately force will be used against you. This is my final warning. Over.
SPANNENDE MUZIEK
LUITENANT-TER-ZEE VAN OOSTEN: Tijdens Joint Warrior zijn er veel marineschepen bij elkaar. Er zijn veel grote oppervlakteschepen bij elkaar. Wat je meer en meer ziet, is dat de landen waar wij in de buurt van opereren niet allemaal even ontwikkelde landen zijn. Dat betekent dat de vijanden waar we mee te maken hebben kleine bootjes die met relatief simpele wapens ons nog steeds veel kwaad kunnen doen. En we moeten zorgen dat we daarvoor gereed zijn als oorlogsschip en dat we ook tactiek hebben ontwikkeld om deze dreiging te kunnen weerstaan.
RUSTIGE MUZIEK
COMMANDANT OPPENEER: Voor mij als commandant is dit uitdagend. Ten eerste uitdagend om mijn bemanning te leren omgaan in een complex scenario met een multinationaal verband, waar ook diverse talen soms gesproken worden. Ten tweede is het uitdagend omdat we in een omgeving zitten met uitdagende klimatologische omstandigheden wat ook een stuk vermoeidheid met zich meebrengt, maar bij tijd en wijle dat wij ook genoodzaakt zijn om onze plannen te verleggen. COMMANDEUR LENSELINK: Vanwege de uitgebreide oefenmogelijkheden is Joint Warrior een belangrijke oefening voor de gereedstelling van eenheden van de Koninklijke Marine. Het volledige spectrum van maritiem opereren kan hier beoefend worden, inclusief amfibische operaties. Het is ook een prima gelegenheid voor mijn staf om zich voor te bereiden op de operatie Atalanta.
STRIJDLUSTIGE MUZIEK WAAR MOTORGERONK DOORHEEN KLINKT
DE STRIJDLUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Bewondering

Na een overnachting op zee zorgde een kustbestorming door mariniers vanaf het water voor het nodige spektakel. De Kamerleden volgden de actie van begin tot eind. Na het indrukwekkend programma verlieten de politici het schip per Cougar om aansluitend, vroeg in de avond, terug naar Schiphol te vliegen. Han ten Broeke: “We zagen met eigen ogen hoe Nederlandse militairen op het hoogste niveau deelnemen aan Joint Warrior. Indrukwekkend hoe mariniers voorop gingen bij een amfibische landing, hoe Hr. Ms. Rotterdam een sleutelrol vervulde en hoe luchtmacht, landmacht en marine samenwerken. Tegelijkertijd grijpt de marine de oefening aan om zich op te werken voor de antipiraterij-missie Atalanta in de wateren rond Somalië. De Commissie heeft met bewondering de professionaliteit en gedrevenheid van onze militairen mogen aanschouwen."

Frisian Flag

Van de Vaste Commissie Defensie reisden Günal Gezer, De Roon en Vuijk na Joint Warrior naar Frisian Flag, die nog tot vrijdag duurt. De leden Ybeltje Berckmoes-Duindam (VVD) en Elbert Dijkgraaf (SGP) sloten zich bij hen aan. Het gezelschap begaf zich in de wereld van luchtgevechten, technische snufjes en vooral veel lawaai. De Kamerleden zagen niet alleen talloze stijgende en landende vliegtuigen, afkomstig uit verschillende landen. De politici vernamen ook wat het belang is van een dergelijke grote realistische oefening, bijvoorbeeld om luchtverdedigingstaken en missies zoals in Afghanistan ook in toekomst aan te kunnen. De volksvertegenwoordigers namen deel aan een van de briefings voor vliegers en spraken met zowel Nederlandse als buitenlandse delegaties.

Steeds belangrijker

Mevrouw Günal Gezer stak haar bewondering niet onder stoelen of banken: “Het was een bijzondere en indrukwekkende ervaring iets van Frisian Flag bij te wonen. Hoe vliegers van verschillende nationaliteiten hetzelfde doel nastreven maakte op mij de meeste indruk. In een tijd waarin internationale Defensiesamenwerking steeds belangrijker wordt, zijn dit soort oefeningen van groot belang. Het is voor hen bij uitstek een mooie manier elkaar te leren kennen en samen de klus te klaren. Het is knap dat de luchtmacht jaarlijks zo'n grote oefening weet te organiseren. Ik heb vandaag in Leeuwarden kunnen zien hoe betrokken en enthousiast iedereen is! Ik ben echt trots op onze luchtmacht.”