Summary report van de ENSREG ‘peer review’ van de Nationale actieplannen

Nederlandse samenvatting. Het doel van de ‘peer review’ was het gezamenlijk bespreken van inhoud, stand van de implementatie en planning van de Nationale Actieplannen (NAcP’s) en daarmee een grotere onderlinge samenhang van de NAcP’s te bereiken.