Teeven pleit in Wenen voor meer samenwerking bij opsporing en vervolging internationale misdrijven

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie hield vandaag een toespraak tijdens de opening van de jaarlijkse vergadering van de Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ), de misdaad-commissie van de VN, in Wenen.

De staatssecretaris hield een pleidooi voor een Multilateraal Verdrag inzake Uitlevering en Rechtshulp voor Internationale Misdrijven. Dat verdrag moet zorgen voor versterking van het internationale juridisch instrumentarium voor de opsporing en vervolging van internationale misdrijven, zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Betere samenwerking leidt volgens Teeven tot meer succes bij de vervolging van ernstige internationale misdaden. Samen met België en Slovenië organiseerde Nederland vandaag tijdens de jaarvergadering een bijeenkomst over de noodzaak van een nieuw verdrag voor uitlevering en rechtshulp voor internationale misdrijven.