Uitstelbrief reactie verslag schriftelijk overleg 28 maart 2013 met betrekking tot vergoeding operatie van oogleden

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van een aantal fracties over de vergoeding voor operaties van oogleden.