Verantwoordelijkheid Wga en coördinatie rijksbrede antidiscriminatiebeleid

Minister Asscher (SZW) en minister Plasterk (BZK) informeren de Tweede Kamer over de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) en de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het rijksbrede antidiscriminatiebeleid.