Verzoek en reactie Rekenkamer over de toereikendheid van de bekostiging van het voortgezet onderwijs

Verzoek van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Rekenkamer naar de toereikendheid van de bekostiging van het voortgezet onderwijs. Tevens reactie van de Rekenkamer hierop.