Overzicht adviescolleges en commissies 2013

Overzicht van adviescolleges en commissies die verbonden zijn aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het overzicht zijn ook de vergoedingen vermeld die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen. Stand van zaken op 1 juli 2013.