Aanscherping werkwijze instituten toegepast onderzoek

De werkwijze voor onderzoeksinstituten die worden gefinancierd door de overheid wordt aangescherpt. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken.

Strengere regels moeten er voor zorgen dat organisaties die met belastinggeld toegepast onderzoek uitvoeren, zoals TNO en DLO, geen oneerlijke concurrentie aangaan met private onderzoekers. De instituten dienen voor het einde van het jaar een voorstel in hoe ze deze regels denken uit te gaan voeren.

Daarnaast gaan de instituten meer samenwerken met bedrijven. Elke vier jaar worden de organisaties geëvalueerd, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit en impact van het onderzoek. Aan de hand daarvan wordt de financiering van de onderzoeksinstituten meer afhankelijk van hun prestaties gemaakt.