Kabinet schrapt voorgenomen 10-uursgrens pgb

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om de voorgenomen 10-uursgrens in het persoongebondenbudget (pgb) te schrappen. Dit betekent dat 45.000 bestaande cliënten met minder dan 10 uur begeleiding per week op 1 januari 2014 hun pgb behouden.

Het besluit vloeit voort uit een motie van de Kamerleden Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU) en Voortman (GL) over een alternatief voor de 10-uursgrens. 'Met deze oplossing behouden deze mensen hun pgb en versterken we tegelijkertijd de houdbaarheid van de regeling', aldus Van Rijn.

Alternatieve dekking 

Door het schrappen van de 10-uursgrens vallen de kosten voor het pgb in 2014 € 125 miljoen hoger uit. Dat wordt binnen de regeling als volgt opgevangen:

  1. Pgb-tarieven worden in 2014 niet verhoogd ten opzichte van 2013.
  2. De tarieven voor niet-professionele zorg voor nieuwe cliënten worden verlaagd.
  3. Fraudebestrijding en tegengaan van oneigenlijk gebruik van het pgb.
  4. Opbrengst fraudebestrijding 

Het tegengaan van fraude en oneigenlijk gebruik van het pgb bespaart de overheid in 2014 € 40 miljoen. Die besparing vloeit terug in de regeling. Van Rijn: 'Dat is terecht omdat het geld dan alsnog bij mensen terechtkomt waar het in eerste instantie voor bedoeld was.'

Samenspraak met PerSaldo

De nieuwe plannen zijn opgesteld met PerSaldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb.

De 10-uursgrens voor mensen met louter begeleiding vindt zijn oorsprong in het Begrotingsakkoord 2013.