BLKB2013-791M, OVBSW, Besluit waardering serviceflats

Dit besluit bevat een goedkeuring dat serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden.