Jan Buné commissaris bij Commissariaat voor de Media

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft Jan Buné RA per 1 september 2013 benoemd tot commissaris bij het Commissariaat voor de Media. Jan Buné bezit ruime financiële en bestuurlijke ervaring, opgedaan als openbaar accountant en in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Tot 1 juni 2013 was hij senior partner bij Deloitte Accountants.

Met de toetreding van Jan Buné tot het college van Commissarissen telt het college weer drie leden. De twee andere leden zijn prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning (voorzitter) en drs. Eric Eljon. Jan Buné vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Tineke Bahlmann. 

De drie commissarissen bestrijken samen drie aandachtsgebieden: handhavingsbeleid (Madeleine de Cock Buning), financieel toezicht (Jan Buné) en programmatisch toezicht (Eric Eljon). Wat betreft de besluitvorming is sprake van collegiaal bestuur: alle besluiten worden in gezamenlijkheid genomen in de collegevergaderingen.

Over het Commissariaat voor de Media

Het Commissariaat voor de Media houdt, als zelfstandig bestuursorgaan, toezicht op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. Dat doet het Commissariaat door toezicht op maat voor radio, televisie, videodiensten op aanvraag en Nederlandse boekuitgaven. Met zijn werk beschermt het Commissariaat de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod, mede ter ondersteuning van de informatievrijheid.