Europa geeft geen exportsubsidie meer voor landbouwproducten

De Europese Commissie heeft besloten om de exportsubsidie op pluimveevlees op nul te zetten omdat de situatie op de Europese pluimveemarkt goed is. Exportsubsidies op ander vlees zoals varkens- en rundvlees waren al eerder op nul gezet. Het is voor het eerst sinds de jaren zeventig dat de Europese Unie geen enkele exportsubsidie meer op landbouwproducten geeft.

Het instrument ‘exportsubsidies’ zelf is niet afgeschaft, maar ‘het gereedschap ligt opgeborgen in de gereedschapskist’ aldus de Europese Commissie.

Stal vol kippen.

Europees landbouwbeleid

Het Europees landbouwbeleid is in de afgelopen jaren fundamenteel gewijzigd. De afgelopen jaren is steeds gericht op afbouw van handelsverstorende steun en de introductie van vergroeningsmaatregelen. In juni hebben de Europese ministers van landbouw daarover een akkoord gesloten.

Nederlands standpunt

Het op nul zetten van alle exportsubsidies sluit volledig aan bij het Nederlands standpunt. Nederland heeft in de Europese Unie steeds bepleit dat eventueel vooruitlopend op een akkoord in de WTO-onderhandelingen over moet worden gegaan tot het afschaffen van de resterende exportrestituties per 2013.