Officiële publicaties van overheden gebundeld op internet

Zo’n 50 gemeenten gaan hun officiële besluiten en mededelingen op internet publiceren via een gezamenlijk systeem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle waterschappen doen dit al een paar maanden. Met het systeem kan iedereen ook een seintje krijgen bij berichten over een bepaald onderwerp of over een bepaald gebied: wijk, woonplaats of regio.

Op 1 januari moeten het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten al hun voorschriften op internet publiceren. Het systeem van het ministerie biedt daarvoor een gestandaardiseerde mogelijkheid. Bovendien kunnen overheden er naast hun voorschriften ook andere mededelingen kwijt die ze nu nog in huis-aan-huisbladen publiceren. Het sluit ook aan bij het plan van minister Plasterk (BZK) dat in 2017 alle contacten van de overheid met het publiek digitaal verlopen.

De berichten van de overheden die meedoen komen op www.officielebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl.