Rutte: 'Over integriteit mag geen twijfel bestaan'

Minister-president Rutte heeft er tijdens zijn bezoek aan St. Maarten op aangedrongen dat ernst wordt gemaakt met het terugdringen van corruptie, fraude en machtsmisbruik. Hij heeft, mede namens minister Plasterk van Koninkrijksrelaties, gouverneur Holiday gevraagd een onderzoek in te stellen naar integriteitsschendingen en daarover te rapporteren.

Daarnaast zal minister-president Wescot-Williams van St. Maarten Transparancy International vragen een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van het bestuur, zoals dat eerder ook in Curaçao is gebeurd. Tijdens een persconferentie in Philipsburg zei premier Rutte: 'Het is belangrijk dat St. Maarten laat zien dat het in staat is orde op zaken te stellen. Over integriteit mag geen twijfel bestaan.'