Toespraak Rutte tijdens de National Development & Investment Summit

Toespraak van minister-president Mark Rutte tijdens de National Development & Investment Summit op St.Eustatius op 19 juli 2013.

Alleen het gesproken woord geldt

Dames en heren,

Statia is misschien een klein eiland, maar het heeft een grote geschiedenis die rechtsreeks is verbonden met de ontdekkingsreizen van Christopher Columbus, de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd en de Nederlandse Gouden Eeuw. Lange tijd was de 'Golden Rock' een belangrijk centrum in de regio en dat is tot op de dag van vandaag zichtbaar, onder andere in de historische forten die dit prachtige eiland omringen. Deze en andere monumenten vertellen een bewogen verhaal van hoogte- en dieptepunten, van economische voorspoed en neergang, van een lange koloniale tijd en nieuwe staatkundige verhoudingen. Het is een geschiedenis die laat zien dat Statia en zijn inwoners over veerkracht beschikken. En dat is een nuttige eigenschap, ook in onze dagen.

Want helaas, we maken nu al enkele jaren een moeilijke economische periode door. Net zoals Nederland en net zoals de rest van de wereld worden ook Statia en de andere Caribische delen van het Koninkrijk hard geraakt door de crisis. En ik realiseer me heel goed dat de onzekerheid onder de mensen hier nog wat groter is door alle veranderingen die er na 10 oktober 2010 zijn geweest. Midden in een crisis kregen zij te maken met een nieuwe bestuursvorm, een nieuwe relatie tot Nederland en de andere eilanden en de invoering van de US Dollar als nieuwe munt. Het is volkomen begrijpelijk dat zoveel veranderingen ineens, samen met een kwakkelende economie, extra zorgen en ongerustheid opleveren.

Ik zeg maar meteen eerlijk dat ik hier niet naartoe ben gekomen met een toverstokje of een blanco cheque, waarmee alle problemen in één keer zijn opgelost. Zo werkt dat ook niet. Moeilijke problemen pakken we in het Koninkrijk samen aan en lossen we samen op - stap voor stap, in goed overleg en door te zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken.

Wat ik in dit startjaar van de viering van 200 jaar Koninkrijk tot mijn genoegen constateer, is dat die manier van werken - van samenwerken - ook nu weer wordt gevolgd. Het barst werkelijk van de initiatieven.

  • Om te beginnen komt er een gezamenlijke Kamer van Koophandel voor alle Caribische delen van het Koninkrijk. Een prima besluit.
  • Eerder dit jaar was er op Curaçao de koninkrijksbrede conferentie over een gezamenlijke strategie in de richting van de groeimarkten in Latijns Amerika. Nog zo'n veelbelovend initiatief, dat folluw up verdient.
  • Vandaag ontmoeten we elkaar op dit symposium waar u het ene na het andere mooie project voorbij hebt zien komen om de lokale economie van Statia een boost te geven.
  • Zelf ben ik deze week door deze regio gereisd met een delegatie van  vooraanstaande Nederlandse ondernemers. Het zijn allemaal mensen die kansen zien om hier nieuwe, of nog meer zaken te doen. Kansen die ze samen met u en de mensen op de andere eilanden willen verzilveren.
  • En tot slot is er eind november in Den Haag voor de 17e keer het congres 'Zaken doen in het Koninkrijk', dat dit jaar helemaal in het teken staat van 200 jaar Koninkrijk. U bent natuurlijk allemaal van harte welkom.

Kortom: ons bezoek staat in het teken van 'Samen geld verdienen in het Koninkrijk' en uit alles blijkt dat die gedachte heel breed leeft. Ik ben daar blij om. Want versterking van de economie betekent ook meer werkgelegenheid voor de jonge generatie die nu tussen de wal het schip dreigt te vallen. Het is  cruciaal dat juist de jongeren via scholing en werk perspectief houden op een goede toekomst. En daar ligt een belangrijke taak voor bestuurders en werkgevers  samen.
En voor de Nederlandse regering geldt ondertussen dat we door willen gaan op de weg die we op 10 oktober 2010 samen zijn ingeslagen. U weet, Nederland heeft toen een stevige verantwoordelijkheid op zich genomen voor enkele onderwerpen die cruciaal zijn voor de toekomst van Statia. We investeren zowel in de hardware als de software van het eiland, ook als basis voor een gezonde economie. Want dat, dames en heren, is echt mijn absolute overtuiging dat economische groei en een stabiele en goed geoutilleerde samenleving hand in hand gaan. Ondernemers van welke nationaliteit dan ook zijn rationele mensen die hun geld graag investeren, als ze maar het vertrouwen hebben dat het ook veilig kan renderen.

Juist daarom is het zo belangrijk dat we afmaken waar we aan begonnen zijn. Dat geldt voor de organisatie en inrichting van het bestuur. Het geldt voor alle projecten op het terrein van onderwijs en zorg. Voor de investeringen in snel internet en nieuwe vormen van energie, de vernieuwing van het postsysteem en al die andere concrete projecten die lopen of nog in de pijplijn zitten.

En tegen al die mensen die zeggen: gaat het niet wat snel? Is het tempo van de veranderingen niet te hoog? Tegen die mensen wil ik zeggen: het is belangrijk dat we stappen vooruit blijven zetten. Juist nu. Juist tijdens deze economische crisis. Met de nieuwe structuur die we aan het bouwen zijn, leggen we een onmisbare basis voor nieuwe groei en nieuwe welvaart. Want een ding weet ik zeker: ook deze crisis gaat weer voorbij en wie dan goed in de startblokken staat, profiteert daar als eerste van.

En dan gaan we elkaar in 2015 in de ogen kijken en evalueren hoe het proces na 10 oktober 2010 is verlopen en hoe we verder gaan. Zoals afgesproken.

Dames en heren, tot slot een persoonlijke opmerking. Ik ben nu bijna een week in de Caribische regio en ik heb in die week met heel veel mensen gesproken. Met politici en ondernemers, met mensen uit de zorg en het onderwijs, maar ook met veel inwoners over hun eigen zorgen en problemen. Ik heb daar veel van geleerd en ben nog eens bevestigd in het beeld dat er voor ons allemaal werk aan de winkel is. Maar wat mij in al die gesprekken echt heeft geraakt, is het enorme optimisme dat ik overal tegenkom. Een optimisme waar we in Nederland ook wel iets meer van zouden kunnen gebruiken - zeg ik maar eerlijk. Samen met de warmte en de gastvrijheid waarmee ik overal ontvangen wordt, maakt dat deze reis tot een geweldige persoonlijke ervaring. Een ervaring die zonder meer extra energie geeft om dat mooie Koninkrijk van ons verder te brengen en nog beter te maken.

Dank u wel.