Akkoord verdubbeling duurzame pulsvergunningen visserij

Nederlandse vissers die wachten op een pulsvergunning kunnen snel aan de slag. Op basis van een nationaal programma is de verdubbeling van extra vergunningen voor het vissen middels de duurzame pulstechniek alsnog rondgekomen. Dat heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. In januari werd Nederland onaangenaam verrast door het Europees Parlement door eerder beloofde extra vergunningen niet toe te kennen, terwijl vissers al dure investeringen hadden gedaan. Dijksma start met toestemming van Eurocommissaris Damanaki van Visserij een uitgebreid pilotprogramma naar de werking van de pulstechniek, waardoor toch 42 extra kotters met pulskortuig naar platvis mogen vissen.

Overwinning

Dijksma: "Geweldig nieuws voor onze vissers. Zij kunnen nu eindelijk de zee op. Verder is het een overwinning in de verdere verduurzaming van de visserijsector. Het gebruik van de pulstechniek voor het vissen naar platvis houdt de zeebodem intact en het zorgt ervoor dat de helft minder brandstof nodig is. We willen met de resultaten van het onderzoek ook andere landen overtuigen dat pulskor de duurzame vistechniek van de toekomst is."

Onderzoek

Nederland kan met toestemming vanuit de Europese Commissie werken aan een grootschalig pilotprogramma om de werking van pulskorvisserij in beeld te brengen. Hiervoor zullen 42 extra vergunningen worden toegekend aan Nederlandse vissers. Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van IMARES, onderdeel van de Wageningen Universiteit. Het programma onderzoekt de selectiviteit van de pulskor en de milieuwinst door het niet langer beroeren van de bodem en halvering van het brandstofgebruik. Bij het onderzoek worden eveneens visserij- en milieuorganisaties betrokken.

Onderhandelen

Het toestaan van nieuwe vistechnieken wordt met het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid gestimuleerd. Nederland mocht al 42 vaartuigen van de vloot uitrusten met pulskortuig. Extra vergunningen waren in 2012 in de Visserijraad overeengekomen. In januari zou het verlenen hiervan na goedkeuring van het Europees Parlement opgenomen worden in Europese regelgeving. Dat gebeurde tot ontzetting van Nederland niet. Direct na deze mededeling toog Dijksma naar Athene om met de Griekse minister en huidige voorzitter van de Europese Visserijraad Tsaftaris te onderhandelen en het belang van deze extra vergunningen kenbaar te maken. Hierna sprak Dijksma met Eurocommissaris Damanaki over de kwestie. De Europese Commissie heeft Nederland vanaf het begin in deze innovatieve visserijtechniek gesteund.

Pulstechniek

Pulskor is een duurzame en innovatieve vismethode waarbij platvissen die zich ingraven in de bodem met een elektrische puls worden opgeschrikt en zo makkelijker kunnen worden opgevist. Dat vermindert de aantasting van en schade aan de zeebodem en houdt de ecologie onder water meer in stand. Verder reduceert deze vangsttechniek het brandstofverbruik van platviskotters aanzienlijk.