Financiële steun voor toezicht op naleven nucleair akkoord Iran

Nederland heeft het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen 300.000 euro financiële steun toegezegd. Samen met andere landen stelt Nederland zo het agentschap in staat te controleren of Iran zich houdt aan de afspraken zijn nucleaire programma aan banden te leggen.

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) noemt het belangrijk dat het IAEA de middelen heeft om dit werk te doen: ‘Ik hoop dat de bijdrage helpt bij het bereiken van het uiteindelijke doel: een alomvattend akkoord dat verzekert dat het nucleaire programma van Iran louter een vreedzaam karakter heeft’.

Morgen beginnen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China onder leiding van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU, Ashton, aan onderhandelingen met Iran over een alomvattend akkoord.

Eerder bereikten de landen een interim-akkoord dat het nucleaire programma van Iran voor de komende maanden inperkt. Het IAEA is gevraagd erop toe te zien dat Iran het interim-akkoord naleeft. Het agentschap heeft aangegeven dat het hiervoor een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig heeft en heeft lidstaten gevraagd om een vrijwillige bijdrage.