Besluit Wob verzoek quick scan ADR

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 7 april 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de “quick scan” van de Auditdienst Rijk (ADR).