Actie tegen vuile diesel

Maatschappelijke organisaties, internationale organisaties en overheden hebben afgesproken luchtvervuiling door vuile diesel in West Afrika te gaan aanpakken. Dat is de uitkomst van een internationale ronde tafel bijeenkomst die vandaag plaatsvond op het ministerie van Buitenlandse Zaken, op initiatief van minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en haar Nigeriaanse collega Amina Mohammed (Milieu).

Minister Ploumen: 'Het is onverteerbaar dat stoffen die we in Nederland verboden hebben omdat ze heel ongezond zijn, in grote concentraties worden aangeboden in brandstoffen voor ontwikkelingslanden. Alleen met een brede, internationale coalitie kunnen we vuile diesel de wereld uithelpen. Overheden in West Afrika moeten strengere regels stellen, bedrijven moeten zich inspannen schonere brandstoffen te leveren en maatschappelijke organisaties moeten hun kennis en expertise aanbieden èn kritisch blijven volgen of iedereen zich aan de afspraken houdt.' Volgens Ploumen is er een eerste stap gezet met de ronde tafel bijeenkomst. De deelnemers hebben afgesproken bedrijven te gaan aanspreken op de handel in vuile diesel. Ook hebben zij toegezegd het werk van de VN milieu organisatie UNEP te zullen steunen. UNEP helpt landen in West-Afrika bij de aanpak van luchtvervuiling en de uitvoering en handhaving van nieuwe, strengere standaarden voor diesel en emissies.

De diesel die in veel Afrikaanse steden wordt gebruikt, bevat soms wel 350 keer zo veel zwavel als in Europa is toegestaan. Het maakt de lucht die miljoenen mensen inademen tot een gif voor voetgangers, straathandelaren, fietsers, brommerrijders, taxichauffeurs en hun passagiers. Omdat het verhandelen van vuile diesel internationaal niet verboden is, moeten ontwikkelingslanden zelf regels stellen om vuile brandstoffen te weren. Ploumen: 'Regelgeving in Europa leidt niet tot een oplossing, omdat er dan vanuit andere landen nog steeds hoogzwavelige diesel geïmporteerd zal worden. Om diezelfde reden kunnen Westerse exporteurs en handelaren niet in hun eentje zorgen voor een uitbanning van vuile diesel. Wel verwacht ik van onze bedrijven dat ze het gesprek aangaan met hun collega's en lokale overheden om samen te werken aan betere regelgeving en schonere brandstof. En als de regels in een land worden aangescherpt, moeten bedrijven zich daar vanaf dag 1 aan houden.' Volgens de minister blijft de overheid met bedrijven en de betrokken organisaties in gesprek over hun rol bij de aanpak van de luchtvervuiling door vuile brandstoffen.

Ploumen verwelkomt verder het gezamenlijke besluit van de landen Benin, Togo, Nigeria, Ghana, Mali en Ivoorkust van afgelopen week om strengere standaarden voor het zwavelgehalte in brandstoffen te gaan introduceren. Ook zullen de landen hun eigen raffinaderijen opdragen om schonere brandstof te produceren en regels stellen voor de emissies van voertuigen in hun landen. 'Het is heel goed nieuws dat steeds meer overheden maatregelen beginnen te nemen. Hopelijk volgen de overige West Afrikaanse landen snel.'

Nederland steunt verschillende initiatieven voor schonere lucht in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld het door UNEP geïnitieerde Partnership for Clean Fuels and Vehicles, dat wereldwijd campagne voert voor schone diesel en schonere voertuigen. Daarnaast steunt Nederland de Climate and Clean Air Coalition van UNEP, waarin overheden, de globale olie-industrie en NGOs samenwerken tegen luchtvervuiling. Er worden goede resultaten geboekt. Tien jaar geleden was er geen enkel ontwikkelingsland dat schone, laag zwavelige diesel had. Inmiddels hebben 23 ontwikkelingslanden nu laag zwavelige diesel en 40 andere landen werken naar deze doelstelling toe. Ploumen: 'Met de afspraken die vandaag zijn gemaakt, komt het doel van schonere lucht voor miljoenen West Afrikanen hopelijk veel sneller dichterbij.'