Besluit op Wob-verzoek over netneutraliteit

De minister van Economische Zaken heeft op 13 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft correspondentie over de uitvoering van Netneutraliteitsverordening en de totstandkoming van het wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet.