Wijziging besluit op het Wob-verzoek over Windpark N33

De minister van Economische Zaken heeft op 21 december 2016 de beslissing op bezwaar van 25 maart 2016 over het Wob-verzoek Windpark N33 gewijzigd. Tegen het besluit van 25 maart 2016 heeft de verzoeker beroep ingesteld. Bij de voorbereiding van het beroep is gebleken dat in het besluit op bezwaar niet alle relevante documenten zijn meegenomen. De documenten zijn vervolgens opnieuw getoetst op openbaarmaking. Dit heeft geleid tot de genoemde wijziging van 21 december 2016 van het besluit van 25 maart 2016. Het verdere verloop van de behandeling van het verzoek is beschreven in het bijgevoegde besluit.