Overeenkomst met Verenigd Koninkrijk over fiscale behandeling met betrekking tot pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen

De Nederlandse overheid heeft met het Verenigd Koninkrijk (VK) een overeenkomst gesloten over de fiscale behandeling van VK pensioenregelingen via verzekeringsondernemingen.

In de 'Competent Authority Agreement'  wordt formeel vastgesteld dat VK verzekeringsmaatschappijen namens de VK pensioenregelingen de voordelen van het dividendartikel in het belastingverdrag NL-VK 2008  kunnen claimen.

Hierbij worden een aantal voorwaarden gesteld onder andere met betrekking tot het verschaffen van bewijsstukken en verklaringen van de VK autoriteiten.

De overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk, die 22 december 2016 in werking is getreden, heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 (de inwerkingtredingdatum van het belastingverdrag NL-VK 2008)