Het vervoersverbod tweede gebied in Biddinghuizen ingetrokken

Vanwege een uitbraak van vogelgriep op een tweede bedrijf in Biddinghuizen (Biddinghuizen II) waren vanaf 1 december 2016 in een gebied van ruim 10 kilometer rond dit bedrijf maatregelen ingesteld, zoals een vervoersverbod voor onder andere levend pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Conform Europese regelgeving kunnen de maatregelen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken. Dit gebeurt met ingang van vrijdag 30 december 2016 om 00.00 uur.

Echter, doordat een groot deel van het vervoersverbod overlapt met het gebied rondom een latere uitbraak in Biddinghuizen (Biddinghuizen III) en Kamperveen, blijft een vervoersverbod voor een deel van dat gebied van kracht. Alleen in het gebied zonder overlap geldt geen vervoersverbod meer.

Alle landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.