Documenten

Regeling intrekking BT-regeling Biddinghuizen II

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van  23 december 2016 , nr. WJZ/16199792, tot intrekking van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016-II.

De Rijksoverheid. Voor Nederland