Besluit op Wob-verzoek over de besluitvorming aangaande de gaswinning in Groningen

Minister Kamp (EZ) heeft op 20 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de besluitvorming aangaande de gaswinning in Groningen. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.