Besluit op Wob-verzoek over de nota inzake annotatie voor bilateraal met minister Dijsselbloem over migratie

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van ‘de nota d.d. 22 oktober 2015 inzake annotatie voor bilateraal met minister Dijsselbloem over migratie’.