Besluit op Wob-verzoek over de werkzaamheden en het functioneren van de heer Pieter Cloo

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 12 juli 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de werkzaamheden en het functioneren van de heer Pieter Cloo.