Besluit op Wob-verzoek over het door EPZ ingediende ontmantelingsplan voor Kerncentrale Borssele

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft op 22 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over het door de N.V. Elektricitelts-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) bij de minister ingediende ontmantelingsplan voor de Kerncentrale Borssele. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.