Besluit Wob-verzoek over onderzoeksopdracht Technopolis

De minister van Economische Zaken heeft op 20 december 2016 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft informatie over de onderzoeksopdracht aan Technopolis over de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.