Minister-president Rutte onthult standbeeld Thorbecke

Minister-president Rutte onthult zaterdag 11 februari 2017 het monument voor de staatsman Johan Rudolf Thorbecke aan het Lange Voorhout in Den Haag.

In 1848 ontwierp Thorbecke de Nederlandse grondwet. Deze grondwet vormt tot op de dag van vandaag het fundament onder de Nederlandse rechtstaat. Thorbecke heeft het grootste deel van zijn leven in Den Haag gewoond en gewerkt.

Met de onthulling wordt uitvoering gegeven aan een initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van Den Haag uit 2008 om naast de monumenten voor Johan de Witt, Johan van Oldenbarnevelt en Willem Drees, ook voor Johan Rudolph Thorbecke, een monument op te richten