De inzet van familienetwerkberaden in preventiieve jeugdbescherming samenvatting

Het document vat de resultaten samen van het  onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de inzet van familienetwerkberaden bij gezinnen in de preventieve jeugdbescherming.