Besluit op wob verzoek over aanhouding Carvajal Barrios en quickscan raffinaderij

De minister van Buitenlandse Zaken heeft op 31 januari 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op de aanhouding van Carvajal Barrios op Aruba en quickscan raffinaderij.